Folkeskolen online dating millionaire women dating site

Rated 4.16/5 based on 610 customer reviews

Modsat myten om enkeltsagsdemokratiet, hvor konkrete skandaler fører til nye regler, kan regeltilvæksten imidlertid ikke forklares med pludselige mediestorme og spektakulære enkeltsager.

Det er først og fremmest mere markante og varige skift i den politiske dagsorden, der betyder noget såsom det stigende fokus på flygtninge- og indvandrerområdet i 1990'erne.

Undersøgelsen af nye styringsidéers betydning er baseret på en detaljeret indholdskodning af alle sætninger i folkeskole- og gymnasieloven i forhold til, hvad indholdet af disse regler rettede sig imod.

Dermed har det været muligt at vurdere, hvad de nye regler rent faktisk indebærer.

Gennemsnitligt er antallet af ord i lovene vokset med knap 3 procent, imens antallet af ord i bekendtgørelser er vokset med godt og vel 4 procent om året.

Der er i offentligheden ofte mest fokus på love, men bekendtgørelser er vigtige, fordi de også er gældende for hele samfundet.

Dette er bemærkelsesværdigt, fordi disse idéer netop er blevet fremstillet som alternativer til styring med regler.

Der er noget, der tyder på, at fremkomsten af nye styringsideer har erstattet styring ved hjælp af regler og dermed ført til færre regler.

folkeskolen online dating-54

folkeskolen online dating-72

folkeskolen online dating-6

Endelig har vi i forhold til betydningen af EU opgjort alle loves referencer til EU-regler, ligesom vi har indsamlet andre undersøgelser af området.Der er altså ikke støtte til myten om, at det først og fremmest er regelglade embedsmænd, der driver udviklingen i regler.For det andet gælder det for mange politikområder, at tilvæksten i omfanget af regler hænger sammen med områdets placering på den politiske dagsorden.Der er en tendens til, at jo mere politikerne taler om et politisk emne, desto flere regler produceres der.(Foto: Colourbox) En ny bog dokumenterer for første gang, at der år for år i perioden fra 19, har været en vækst i mængden af regler i love og bekendtgørelser i Danmark.

Leave a Reply